Những “chuyến tình thương” trong mùa dịch 2021 của Phụng Linh

Hình ảnh đôi nét về những chuyến tải nhỏ đưa hàng về Bình dương để hỗ trợ đồng bào trong mùa covid.