Phụng Linh thành công năm 2020

Với châm ngôn “đồng hành cùng thành công khách hàng” Phụng Linh luôn xem thành công của khách hàng là  trọng tâm và phương hướng phát triển của công ty chúng tôi. Vì vậy, sự phát triển của khách hàng được chúng tôi xem là những thành công của chính công ty trên con đường phát triển.

1.Vận Tải lạnh

Với đội xe đang phát triển mạnh mẽ, chúng tôi tự tin phục vụ mọi nhu cầu vận chuyển khách hàng trên mọi miền đất nước.

2.Vận chuyển container

Với đội xe đang phát triển mạnh mẽ, chúng tôi tự tin phục vụ mọi nhu cầu vận chuyển khách hàng trên mọi miền đất nước

3.Cho thuê xe/thuê chuyến

Với đội xe đang phát triển mạnh mẽ, chúng tôi tự tin phục vụ mọi nhu cầu vận chuyển khách hàng trên mọi miền đất nước