Cách lấy pass FB| Cách Auto Facebook| dich vu tang mat livestream| Tool Lọc Bạn Bè Facebook| Bảng giá VIP LIKE FB| hướng dẫn cách| mua chung cu tphcm| Cách| Hướng Dẫn| O Dau| Ket qua|

ĐỘI XE HIỆN TẠI CỦA PHỤNG LINH

STT TRỌNG TẢI XE SỐ LƯỢNG
1 Cont 45 feet 40+
2 14 tấn 16+
3 8 tấn 40+
4 5 tấn 20+
5 3.5 tấn 20+
6 2 tấn 20+
TỔNG 156+

Xe Cont 45 Feet

Cont 45 feet
Cont 45 feet

Cont 45 Feet là loại xe kích thước lớn nhất hiện nay trong các loại xe mà Phụng Linh cung cấp dịch vụ vận tải lạnh.

Phụng Linh luôn đặt vấn đề kiểm tra chất lượng xe trong từng dịch vụ để đảm bảo chuyến đi an toàn và đúng thời gian.

Phụng Linh sẽ cập nhật thêm số lượng xe về loại Con 45 feet để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 

Cont 45 feet

Cont 45 feet

Hình ảnh thực tế về Cont 45 feet

Xe 14 Tấn

Xe 14 Tấn
Xe 14 Tấn

Xe 14 Tấn là loại xe kích thước lớn nhất hiện nay trong các loại xe mà Phụng Linh cung cấp dịch vụ vận tải lạnh.

Phụng Linh luôn đặt vấn đề kiểm tra chất lượng xe trong từng dịch vụ để đảm bảo chuyến đi an toàn và đúng thời gian.

Phụng Linh sẽ cập nhật thêm số lượng xe về loại Xe 14 Tấn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 

Xe 14 Tấn

Xe 14 Tấn

Hình ảnh thực tế về Xe 14 Tấn

Xe 8 Tấn

Xe 8 Tấn
Xe 8 Tấn

Xe 8 Tấn là loại xe kích thước lớn nhất hiện nay trong các loại xe mà Phụng Linh cung cấp dịch vụ vận tải lạnh.

Phụng Linh luôn đặt vấn đề kiểm tra chất lượng xe trong từng dịch vụ để đảm bảo chuyến đi an toàn và đúng thời gian.

Phụng Linh sẽ cập nhật thêm số lượng xe về loại Xe 8 Tấn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 

Xe 8 Tấn

Xe 8 Tấn

Hình ảnh thực tế về Xe 8 Tấn

Xe 2 Tấn

Xe 2 Tấn
Xe 2 Tấn

Xe 2 Tấn là loại xe kích thước lớn nhất hiện nay trong các loại xe mà Phụng Linh cung cấp dịch vụ vận tải lạnh.

Phụng Linh luôn đặt vấn đề kiểm tra chất lượng xe trong từng dịch vụ để đảm bảo chuyến đi an toàn và đúng thời gian.

Phụng Linh sẽ cập nhật thêm số lượng xe về loại Xe 2 Tấn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 

Xe 2 Tấn

Hình ảnh thực tế về Xe 2 Tấn